19.07.2018

Rozpoczęcie inwestycji w Gminie Sierakowice

Nasza firma wygrała przetarg na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Mściszewice i Sulęczyno ogłoszony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach. W najbliższym czasie podpiszemy umowę na realizację tych robót.

  • Okres realizacji: lipiec 2018 - 30.06.2019r
  • Wartość inwestycji: 925.000,00 zł brutto