02.11.2018

Realizacja inwestycji w Gminie Studzienice

Podpisaliśmy umowę na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami na terenie miejscowości Sominy. 

  • Okres realizacji: 02.11.2018r.-15.11.2019r.
  • Wartość inwestycji: 1.843.446,15 zł brutto