19.02.2019

Nowa inwestycja w Gminie Trzebielino

Wygraliśmy przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo i Cetyń . Umowę podpisaliśmy dnia 19.02.2019r

  • Okres realizacji: 6 miesięcy
  • Wartość inwestycji: 2.994.046,78 zł brutto