21.09.2018

Z Gminą Kołczygłowy podpisaliśmy umowę

na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała.. 

         Okres realizacji: 21.09.2018r.-30.09.2019r.
         Wartość inwestycji: 1.962.256,53 zł brutto